Chemistry is the science of life
Header

تهیه پاور پویینت ارائه درس مربوط به کتاب شیمی۳ (پایه دوازدهم)

آذر ۱۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه شیمی در کتاب راهنمای معلم

برای اجرای این بند از برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری همکاران محترم با توجه به فعالیت طرح درس این استان (مطابق جدول ۷) پاوری جهت ارائه برای هر جلسه درس تنظیم نمایند. شایسته است فایل پاورپویینت همراه با طرح درس آن حداکثر تا تاریخ۲۰/ ۹۷/۱۱ به آدرس پست الکترونیکی alirezabadini@gmail.com ارسال گردد.
همکاران محترم توجه داشته باشند پاور و طرح درس روزانه هماهنگ باشد تا در صورت تهیه کاربرگ الکترونیکی اشکالی ایجاد نشود.
تهیه پاورپوینت شیمی دوازدهم

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.