Chemistry is the science of life
Header

تهیه و تنظیم بانک سوال از کتاب شیمی ۳ (پایه دوازدهم) مطابق با اهداف آموزشی کتاب

آبان ۱۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه شیمی در کتاب راهنمای معلم

شایسته است همکاران محترم تعداد ۱۰ سوال استاندارد و تألیفی مطابق جدول ۹ همراه با پاسخنامه مطابق جدول ۱۰ از فصل ۲ شیمی پایه ۱۲ با عنوان آسایش و رفاه در سایه شیمی از صفحات ۵۸-۵۶ مطابق عناوین ذکر شده ذیل طرح نمایند. همچنین ۵ سوال تستی استاندارد همراه با پاسخ مطابق جدول ۱۱ و ۱۲ متناسب با اهداف آموزشی کتاب تالیف و تا تاریخ ۱/ ۹۷/۹ به آدرس پست الکترونیکی alirezabadini@gmail.com ارسال نمایند.
توجه:

• خوردگی یک واکنش اکسایش-کاهش ناخواسته، خوردگی آهن در محیط اسیدی (با هم بیندیشیم) صفحات ۵۷-۵۶ کتاب درسی
• فداکاری فلزها برای حفاظت آهن (پیوند با صنعت) صفحات ۵۸-۵۷ کتاب درسی
• سوال با قلم B Nazanin اندازه ۱۱ ودر قالب فرمت Word و pdf ارسال گردد.
• منظور از سطح سوال، سطوح یادگیری در حیطه شناختی شامل: دانش – درک و فهم – کاربررد – تجزیه و تحلیل – ترکیب – ارزشیابی می باشد.

برای دریافت جداول نامبرده شده طرح سوال شیمی ۱۲٫۱۲docx کلیک کنید.

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.