Chemistry is the science of life
Header

فراخوان طرح درس ازکتاب شیمی۲

آذر ۲۷ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه شیمی در کتاب راهنمای معلم

گروه آموزشی شیمی دوره دوم متوسطه استان،دراجرای برنامه عملیاتی خوددرنظرداردبانک طرح درس ازصفحات ۶۳-۵۶ازکتاب شیمی۲(پایه یازدهم) راتهیه نماید.شایسته است همکاران محترم طرح درس خودراحداکثرتاتاریخ  بیستم بهمن ماه نودوشش درقالب دو فرمتpdfوword ازطریق پست الکترونیکی  alirezabadini@gmail.com مطابق جداول پیوست ارسال نماید.
طرح درس ۱۱

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.