Chemistry is the science of life
Header

برگزاری کارگاه آموزشی با محتوای نظارت بالینی

مهر ۲۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه شیمی در کتاب راهنمای معلم

گروه شیمی استان در نظر دارد در اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری، کارگاه آموزشی با محتوای نظارت بالینی را در روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه ساعت ۱۶ در محل پزوهشکده تعلیم و ترتیب استان برگزار نماید.

کتابچه نظارت بالینی

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.