Chemistry is the science of life
Header

رتبه بندی عملکرد مناطق استان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست گروه شیمی در کتاب راهنمای معلم

۱- زهک

۲-ناحیه۱ زاهدان

۳-ناحیه ۲ زاهدان

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.